Новости

Проект за меѓуетничка интеграција: Прва работилница на тема : ,,Лична хигиена” со ученици од второ одделение

Предходната недела на 8-ми мај (среда), во рамки на проектот за Меѓукултурна интеграција се одржа првата  работилница за лична хигиена со ученици од второ одделение во двете основни училишта во Општина Шуто Оризари. Цели на оваа проектна активност се : меѓусебно запознавање, играње и работење во група, учење на нови зборови на македонски–албански – ромски, стекнување на знаење во врска ...

Прочитај повеќе »

Се одржа работилница ,,Мојата хигиена – моја одговорност” во двете основни училишта во Шуто Оризари

Во рамки на проектот за меѓуетничка интеграција во образованието во двете основни училишта во Општина Шуто Оризари, односно во О. У. ,, Браќа Рамиз и Хамид” и О.У. ,,26 Јули”, беше спроведена работилница “Мојата хигиена – моја одговорност”.  Целите на оваа проектна активност е да се развие свеста за неопходноста од одржување на лична хигиена, да се поттикне редовно практикување на ...

Прочитај повеќе »

Градоначалникот на Нирнберг подари чек од 1,000 ЕУР за детската градинка ,, 8-ми Април”

Градоначалникот на Нирнберг, Ulrich Maly, со својата делегација беа гости во детската градинка ,, 8- ми Април” во Општина Шуто Оризари. Тие, уште еднаш го потврдија своето пријателство и подадена рака на градинката, но и на локалната самоуправа. Градоначалникот Ulrich Maly врачи чек од 1,000 ЕУР за набавка на надгледни средства, но вети и развивање на поинтензивна соработката во интерес ...

Прочитај повеќе »

Работна средба за превенција од насилство врз децата и политики за заштита од злоупотреба

Денеска, Општина Шуто Оризари во знак на поддршка на СОС Детско село учествуваше на работната средба за превенција од насилство и презентација на политиките за заштита на деца од злоупотреба – реагирање и постапување. На работната средба беа присутни претставници од основните училишта на територија на Општина Шуто Оризари, претставници од градинката ,,8-ми Април”, дефектолози, социјални работници, психолози и останати ...

Прочитај повеќе »

Јавен повик за основачко собрание за создавање на локален совет на млади во Општина Шуто Оризари

На следниот линк може да го прочитате целиосниот оглас за основачко собрание за создавање на локален совет на млади во Општина Шуто Оризари: ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЧЛЕНОВИ НА ОСНОВАЧКО СОБРАНИЕ ЗА СОЗДАВАЊЕ НА ЛОКАЛЕН СОВЕТ НА МЛАДИ ВО ОПШТИНА ШУТО ОРИЗАРИ На следниот линк може да пристапите до пријавата за делегат во основачко собрание на локален совет на млади : Пријава ...

Прочитај повеќе »

Проект за меѓуетничка интеграција во основните училишта во Шуто Оризари

Општината Шуто Оризари како подржувач на двете основни училиштата ,,Браќа Рамиз-Хамид“ и ,,26Јули“ е вклучена во реализирање на Проектот за меѓуетничка интеграција во образованието подржано од Програмата за унапредување на мултикултурализмот и меѓуетнича интеграција и толеранција при Министерството за Образование и Наука – ПМИО. Проектот за меѓуетничка интеграција во образованието е наменет за спроведување на заеднички ученички активности во основните ...

Прочитај повеќе »

ИЗВЕСТУВАЊЕ за упис на ученици во прво одделение во 2019/2020 учебна година

  Се известуваат граѓаните на Општина Шуто Оризари, дека е во тек уписот на првачиња во основните училишта на територија на Општина Шуто Оризари, О.У. Браќа Рамиз и Хамид и О.У. 26 Јули. Врз основа на член 46 од Закон за основно образование: Член 46 (1) Децата во прво одделение во основното училиште се запишуваат во месец мај за следната ...

Прочитај повеќе »

О.У. 26 Јули: Известување за упис на деца во прво одделение во учебната 2019/2020

Се известуваат граѓаните кои живеат на територија на Општина Шуто Оризари дека во тек е упис на деца во прво одделение во двете основни училишта во Општина Шуто Оризари – О.У. Браќа Рамиз и Хамид и О.У. 26 Јули. Уписот во О.У. 26 Јули е започнат од 02.05.2019, а во О.У. ,, Браќа Рамиз и Хамид ” уписот е од ...

Прочитај повеќе »