mk_MK mk_MK

Новости

Домот е еднаквост – Локалната лидерска група во Шуто Оризари посветена на подобри услуги за граѓаните

Вториот состанок на Локалната лидерска група во Шуто Оризари ја потврди желбата на граѓаните и општината за развој на новиот Општински ресурсен центар кој треба да ги обезбеди сите услуги на едно место. На состанокот одржан на 20 февруари годинава, во Шуто Оризари, Програмата за работа на ресурсниот центар ја презентираше Лилјана Алчева,Заменик директор за Програма во Хабитат Македонија која ...

Прочитај повеќе »

Потпишување на договор за отварање на ресурсен центар во општина Шуто Оризари

Градоначалникот на општина Шуто Оризари  Курто Дудуш и Постојаниот претставник на  УНДП во Скопје Армен Григорјан потпишаа договор за финансирање на отворањето на првиот Ресурсен центар за повратници и други маргинализирани групи. Центарот, прв од ваков вид во земјата, се формира со цел обезбедување услуги на локално ниво за поефикасна реинтеграција на повратниците во матични земји како и сервисни услуги ...

Прочитај повеќе »

Општина Шуто Оризари на работен состанок со преставничка на канцеларијата на УНДП од Истанбул Амира Вејзагиќ Рамхорст

Општина Шуто Оризари на работен состанок со преставничка на канцеларијата на УНДП од Истанбул Амира Вејзагиќ Рамхорст На заедничкиот состанок се разговараше  за проектите кои ги спроведува општина Шуто Оризари заедно со УНДП Македонија, но и за еден од поголемите проекти со кој  заедно го реализираме е  доградбата на Општинската зграда.   изградба на – РЕСУРСЕН ЦЕНТАР – каде општина ...

Прочитај повеќе »

Соопштение за повторена ЈП и ЈА С08.07

Анкетен лист повторена ЈП И ЈА С.08.07 Известување до надлежни институции ЈА и ЈП С08.07 Соопштение за повторена ЈП и ЈА С08.07 Одлука за Повторена ЈП и ЈА С08.07 Анкетен лист повторена ЈП И ЈА С.08.07 Известување до надлежни институции ЈА и ЈП С08.07 Соопштение за повторена ЈП и ЈА С08.07 Одлука за Повторена ЈП и ЈА С08.07.

Прочитај повеќе »

Решение за одобрување на Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на Г.2-Згради од лесна градежна индустрија на КП 499/6 КО Горно и Долно Оризари во Општина Шуто Оризари

Решение за одобрување на ПП – 466-9

Прочитај повеќе »

Во општина Шуто Оризари е основана Локална лидерска група, составена од членови на заедницата

Во рамките на глобалната кампања „Домот е еднаквост“ #HomeEquals на Habitat for Humanity, што на национално ниво ја спроведува Хабитат Македонија, денеска, во општина Шуто Оризари е основана Локална лидерска група, составена од членови на заедницата која ќе работи на предизвиците во домувањето на подрачјето на општината со особен фокус на намалување на нееднаквоста во домувањето, еднаков пристап до вода, ...

Прочитај повеќе »

Реконструкција на потегот Индира ганди – Бутелски венец до ул. Гвадалахара со вкупна должина од 1100 метри.

Реконструкција на потегот Индира ганди – Бутелски венец до ул. Гвадалахара со вкупна должина од 1100 метри. Градоначалникот на Општина Шуто Оризари Курто Дудуш, Министерот за транспорт и врски Благој Бочварски и заменик Министерот Беким Реџепи се официјализира почеток на реконструкција на ул. Бутелски венец. Средствата се обезбедени преку договорот за заем за финансирање на проектот за поврзување на локални ...

Прочитај повеќе »