Новости

ЈАВЕН ПОВИК за избор на членови на Совет на млади при Општина Шуто Оризари

    За остварување на јавните потреби и јавниот интерес на младите луѓе на територијата на општина Шуто Оризари, согласно Законот за младинско учество и младински политики објавен во Служен весник на РМ бр. 10 од 16.01.2020 година, се објавува ЈАВЕН ПОВИК за избор на членови на Совет на млади при Општина Шуто Оризари. Бројот на членови на младинскиот совет ...

Прочитај повеќе »

ЈАВЕН ПОВИК за формирање Иницијативен одбор за конституирање Локално собрание за млади на Општина Шуто Оризари

    Општина Шуто објавува Јавен повик за формирање на Иницијативен одбор, чија задача е да го конституира Локалното собрание на млади. Ова тело ќе биде составено од пет (5) членови, а во истиот може да членуваат претставници на: младински организации, организации за млади, политички подмладоци, ученички организации, студентски организации и други облици на младинско здружување кои работат и функционираат ...

Прочитај повеќе »