Буџет

Буџет за 2018 на општина Шуто Оризари

Документите за буџет 2018 може да ги симнете на следните линкови: Биланс на приходи Биланс на расходи Биланс на капитални расходи Биланс на расходи по потпрограми Биланс на тековно-оперативни расходи

Прочитај повеќе »