mk_MK mk_MK

Буџет

Буџет за 2019 на општина Шуто Оризари

Документите за буџет 2019 може да ги симнете на следните линкови: Фискална сметка 2019 Биланс на расходи Биланс на расходи_ставка 2 Биланс на расходи ставкa_3 Биланс на расходи ставка_4 Функционални расходи Посебен дел

Прочитај повеќе »

Буџет за 2018 на општина Шуто Оризари

Документите за буџет 2018 може да ги симнете на следните линкови: Биланс на приходи Биланс на расходи Биланс на капитални расходи Биланс на расходи по потпрограми Биланс на тековно-оперативни расходи ZAVRSNA SMETKA2018

Прочитај повеќе »

Буџет за 2017 на општина Шуто Оризари

Документите за буџет 2017 може да ги симнете на следните линкови: Биланс на приходи Биланс на расходи Биланс на капитални расходи Биланс на тековно-оперативни расходи Буџетски расходи по функции Функционални расходи по програми Втор посебен дел Втор посебен дел Завршна сметка 2017

Прочитај повеќе »