Урбанистички планови

ЛУПД Д3

Предлог Комисија Предлог програма Решение градоначалник Решение за одобрување на ПП Решение за формирање на стручна комисија ЈН и ЈП Д3 Сопштение за ЈА и ЈП Д3 Стручно мислење            

Прочитај повеќе »

Детален урбанистички план C06 блок C06.08

01. стручно мислење Општ. Шуто Оризари Известување до надлежни институции С06 С06.08 Одлука за спроведување на ЈА и ЈП С06 С06.08 Решение за формирање на стучна комисија С06 С06.08 Соопштение за организирање на ЈА и ЈП С06 С06.08  

Прочитај повеќе »