mk_MK mk_MK

Идни проекти

Проект за изградба на детски парк – Тип 1

Локација:  На околу 6 км од центарот на Скопје, во општина Шуто Оризари, поради недостаток на катчиња за игра, се предвидува опремување на две детски игралишта на две различни локации. Првото детско игралиште е во непосредна близина на Управата на Општина Шуто Оризари, додека другото игралиште е во непосредна близина на Казнено-поправната установа (затворот). Детско игралиште – тип 1 Локацијата ...

Прочитај повеќе »

Проект за изградба детски парк – Тип 2

Локација: На околу 6 км од центарот на Скопје, во општина Шуто Оризари, поради недостаток на катчиња за игра, се предвидува опремување на две детски игралишта на две различни локации. Првото детско игралиште е во непосредна близина на Управата на Општина Шуто Оризари, додека другото игралиште е во непосредна близина на Казнено-поправната установа (затворот). Површината за градба се наоѓа во ...

Прочитај повеќе »