Demo Blog With Map

БОРДОТ НА РОМСКИОТ ОБРАЗОВЕН ФОНД ВО ПОСЕТА НА ОПШТИНА ШУТО ОРИЗАРИ

Денеска Директорот на Бордот на Ромскиот Образовен Фонд г-ин Андреј Мирга и Националниот координатор на Ромскиот Образовен Фонд во Р. Северна Македонија Ајсел Амет остварија средба со Градоначалникот на Општина Шуто Оризари – Курто Дудуш. На средбата присуствуваше и Претседателот на Општинскиот Совет Фатима Османовска, Раководителот на одделението за локален економски развој Срџан Амет и Советничката за образование Рамиза Сакип  ...

Прочитај повеќе »

ОПШТИНА ШУТО ОРИЗАРИ ЗА ПРВ ПАТ ДОБИ СОВЕТ НА МЛАДИ

Денеска Општина Шуто Оризари за прв пат доби Совет на млади кој ќе ги застапува правата на младите и ќе работи на програми за унапредување на статусот на младите Роми. Претседател на Советот на млади е Ален Умер (студент на постдипломски студии по дипломатија и воедно номиниран од НВО Ромаверзитас), потпретседател е Селика Аљиљи (номинирана студентка од НВО Ромаверзитас), а ...

Прочитај повеќе »

Презентација на резултатите од кампањата ,, Сите на час” во О.У. Браќа Рамиз и Хамид”

      Денеска се одржа завршен настан во рамки на кампањата ,, Сите на час”, во О.У. ,, Браќа  Рамиз и Хамид”. Настанот го отвори хорот на ученици од О.У. Браќа Рамиз и Хамид со химната на училиштето. Директорот Алвин Салимовски во своето излагање ја спомна интензивната соработка и активниот придонес на локална самоуправа во процесот на градење квалитетно основно ...

Прочитај повеќе »

Проект за меѓуетничка интеграција: Садење на садници во двете основни училишта во Општина Шуто Оризари

Учениците од седмите и осмите одделенија на О.У. Браќа Рамиз и Хамид и О.У. ,,26 Јули” во рамки на Проектот за меѓуетничка интеграција ја завршија последната активност – Садење на садници во училишниот двор на О.У. ,, 26 Јули”. Овие активности даваат придонес за меѓусебно запознавање меѓу учениците од двете училишта, развивање на еколошката свест и разбирање на поимот за ...

Прочитај повеќе »

Општина Шуто Оризари во соработка со ОБСЕ и СВР Скопје учествуваат на обука за спречување на криминалот

Денеска претставници од Општина Шуто Оризари учествуваат на обука за спречување на криминалот преку ангажирање на полицијата и локалната самоуправа, во организација на мисијата на ОБСЕ и СВР Скопје. На обуката земаат учество и неколку невладини организации меѓу кои НВО ИРИЗ и НВО Здружение на правници Роми. Учесниците на обуката и организаторите даваат напори за изнаоѓање на механизми за поефективно ...

Прочитај повеќе »

Милка Тримчевска од О.У. ,,Браќа Рамиз-Хамид“- Шуто Оризари е НАЈДОБАР НАСТАВНИК ВО ЗЕМЈИТЕ ОД ПОРАНЕШНА ЈУГОСЛАВИЈА

Од 30 мај до 2 јуни во Будва, Црна Гора се одржа конференција „Светот на образованието ги брише границите“ организирана од Асоцијацијата Best Teacher-Ex Yugoslavia. На конференцијата м-р Милка Тримчевска, професор по македонски јазик, стручен соработник-библиотекар во О.У. „Браќа Рамиз-Хамид“-Шуто Оризари, Скопје се стекна со титула најдобар наставник во земјите од поранешна Југославија. Титулата ја доби по разгледување на апликација ...

Прочитај повеќе »

Проект за Меѓуетничка интеграција : Работилница за изработка на „Плакати за понатамошна грижа“

Во рамки на Проект за Меѓуетничка интеграција, деветите одделенија од двете училишта одржаа две работилници во О.У. Браќа Рамиз и Хамид и во О.У. 26 Јули. Целите на работилницата беа меѓусебно запознавање, стекнување на знаење за поимот холтикултура и знаење за важноста од одржување на личната хигиена, развивање на еколошката свест и разбирање на поимот за здрава и чиста средина, ...

Прочитај повеќе »

Склучен Меморандум за соработка меѓу Општина Шуто Оризари и НВО Ромаверзитас

Општина Шуто Оризари потпиша меморандум за соработка со Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ во рамките на проектот „Зголемување на пристапот и учеството на студенти Роми во високото образование и транзиција на пaзарот на труд“, финансиран од Европска Унија. Општина Шуто Оризари има за цел да даде активен придонес кон практикантската работа, како активност од интерес за средношколците за стекнување на практични ...

Прочитај повеќе »

Проект за меѓуетничка интеграција: Дизајнирање и изработка на корпи од пластична амбалажа

Учениците од шестите одделенија од ОУ„26 Јули“ и ОУ„Браќа Рамиз-Хамид“ на 28.5.2019 имаа заеднички работилници за дизајнирање и изработка на корпи од пластична амбалажа. Во двете работилници учествуваа околу 50 деца. Целите на работилниците беа: да се научат различните начини за пренамена на фрлената пластична амбалажа, да се информираат учениците за штетноста на пластичниот отпад за животната средина, да научат ...

Прочитај повеќе »

Проект за меѓуетничка интеграција: Засадени садници во училишниот двор на О.У. Браќа Рамиз и Хамид

Во училишниот двор на О.У. Браќа Рамиз и Хамид, во рамки на проектот за Меѓуетничка интеграција, беа засадени садници со цел развивање и подигање на еколошката свест кај учениците, меѓусебно запознавање меѓу учениците, јакнење на свеста за важноста и значењето на хортикултурното уредување, професионална соработка меѓу наставниците, воспоставување интерперсонална комуникација со припадниците на различни етникуми, намалување на предрасудите и почитување ...

Прочитај повеќе »