Последни информации

Општина Шуто Оризари KomunaSutoOrizari Република Македонија RepublikaMakedonija Врз основа на член 35 од Законот за ...

Прочитај повеќе »

Одлука за избор 1 116-2018 Одлука за избор 116-2018 Одлука за избор 118-2018

Прочитај повеќе »