mk_MK mk_MK

Author Archives: Bajram Ramadan

Стратегија за локален економски развој на општина Шуто Оризари

Стратегија за локален економски развој на општина Шуто Оризари 2023 - 2026 Општина Шуто Оризари е една од општините на Град Скопје и како таква е интегриран дел од градот. И покрај тоа што Шуто Оризари е една од помалку развиените градски општини, таа претставува урбана општина со потенцијал за развој.Со цел општината да обезбеди долгорочен одржлив развој, таа применува ...

Прочитај повеќе »

Мојот данок, за мојата општина!

Започна кампањата „ Мојот данок, за мојата општина! “До подобри општини, со навремено подмирување данок на имот.Општина Шуто Оризари  како партнер-општина на Проектот на УСАИД за зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите се приклучува кон кампањата „Мојот данок, за мојата општина!“Едукативната кампања „ Мојот данок, за мојата општина!“ има за цел да ја информира јавноста дека плаќањето данок на ...

Прочитај повеќе »