Доделување на свидетелства во О.У. Браќа Рамиз и Хамид

Денеска се одржа доделување на свидетелства во О.У. Браќа Рамиз и Хамид

Дел од нив успешно ја заокружуваат оваа учебна година до почетокот на следната, а дел се подготвуваат за претстојните уписи во средните училишта.

Наставниците до учениците пратија порака за пријатен распуст со честитки за постигнатиот успех.