Demo Blog With Map

Општина Шуто Оризари KomunaSutoOrizari Република Македонија RepublikaMakedonija Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16 и 64/18), член 50 став (1) точка 16 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/02), член 45 став (1) точка 6,9,12 од Статутот на Општина Шуто Оризари-Скопје (Службен гласник ...

Прочитај повеќе »

Одлука за избор 1 116-2018 Одлука за избор 116-2018 Одлука за избор 118-2018

Прочитај повеќе »

Асфалтирана е улицата Волт Дизни

Решивме еден горчлив децениски проблем на жителите на ул. Волт Дизни, завршивме со асфалтирање на една од најфрекфентните споредни улици во нашата општина.  Во 21 век недозволиво е нашите деца да одат на училиште газејќи по каливи улици. Затоа етапно започнавме и до крајот на 2018 година очекуваме да се завршат и другите проекти, затоа што сите граѓани се еднакви ...

Прочитај повеќе »

ПОЧНА ИЗГРАДБАТА НА НОВАТА ДЕТСКА ГРАДИНКА ВО ШУТО ОРИЗАРИ

 Започна изградбата на новата детска градинка во Шуто Оризари Денес започнуваат активностите за градба на новата детска градинка во нашата општина. Ова е најсовремениот модел на детска градинка, енергетски ефикасен објект и со сите европски стандарди. За сето ова да се реализира, несебична помош даде Кралството на Норвешка, издвојувајќи 700.000 долари. Со овој гест се покажаа како вистински пријатели на Ромската ...

Прочитај повеќе »

ОБЈАВА

Почитувани граѓани на општина Шуто Оризари, За целите на зачувување на чистата животна средина, особено во летниот период каде што поради високите темеператури има висок ризик од заразни заболувања од сметот во дивите депонии, вработените во општина Шуто Оризари во одделението Комунални дејности,  со расположливите ресурси ќе вршат редовно собирање на отпадни материјали од Вашите домови, по претходна Ваша телефонска ...

Прочитај повеќе »