mk_MK mk_MK

Соопштенија

Извештај за унапредување на мултикултурализмот, меѓуетничката интеграција и толеранција во училиштата

ИЗВЕШТАЈ На ден 31.1.2019 година во просториите на основното училиште “Браќа Рамиз-Хамид” – Шуто Оризари беше организирана работилница на тема: Изработка на брошури и флаери за уредувањето на нашата околина,холтикултурно уредување на нашата околина, во дворовите на училиштата и околу дворовите. Координатори на работилницата беа: Верица Стоименовски (наставник по македонски јазик) Елена Алулоска (наставник по англиски јазик) . Работилницата ја ...

Прочитај повеќе »

Извештај за унапредување на мултикултурализмот, меѓуетничката интеграција и толеранција во училиштата

Извештаи од реализирани активности за проектот за развој и унапредување на мултикулурализмот, меѓуетничката интеграција и толеранција во основните и средните училишта од страна на МОН. Линк: ИЗВЕШТАЈ1    

Прочитај повеќе »

Соопштение за организирање на јавна презентација и јавна анкета

Соопштение за организирање на јавна презентација и јавна анкета по предлог Локална Урбанистичка Планска Документација за изградба на објекти со намена Д3-Спорт и рекреација на КП290,КП291 и КП292 КО Горно и Долно Оризари, општина Шуто Оризари. Линк:  Соопштение за организирање на јавна презентација и јавна анкета

Прочитај повеќе »

И З В Е С Т У В А Њ Е

Општина Шуто Оризари известува дека членови во логистичкиот тим за организација на традиционалниот настан Ромски Бал се : -Санела Емин (задолжена за резервации во Македонија) -Сејдо Куртишов (задолжен за резервации во Белгија) -Luis Breezy (задолжен за резервации во Германија) Резервации за традиционалниот настан Ромски Бал можете да направите на следниве телефонски броеви: За жители на Р. Македонија : 077/891-891 За ...

Прочитај повеќе »