mk_MK mk_MK

Проекти

Домот е еднаквост – Локалната лидерска група во Шуто Оризари посветена на подобри услуги за граѓаните

Вториот состанок на Локалната лидерска група во Шуто Оризари ја потврди желбата на граѓаните и општината за развој на новиот Општински ресурсен центар кој треба да ги обезбеди сите услуги на едно место. На состанокот одржан на 20 февруари годинава, во Шуто Оризари, Програмата за работа на ресурсниот центар ја презентираше Лилјана Алчева,Заменик директор за Програма во Хабитат Македонија која ...

Прочитај повеќе »

Потпишување на договор за отварање на ресурсен центар во општина Шуто Оризари

Градоначалникот на општина Шуто Оризари  Курто Дудуш и Постојаниот претставник на  УНДП во Скопје Армен Григорјан потпишаа договор за финансирање на отворањето на првиот Ресурсен центар за повратници и други маргинализирани групи. Центарот, прв од ваков вид во земјата, се формира со цел обезбедување услуги на локално ниво за поефикасна реинтеграција на повратниците во матични земји како и сервисни услуги ...

Прочитај повеќе »

Општина Шуто Оризари на работен состанок со преставничка на канцеларијата на УНДП од Истанбул Амира Вејзагиќ Рамхорст

Општина Шуто Оризари на работен состанок со преставничка на канцеларијата на УНДП од Истанбул Амира Вејзагиќ Рамхорст На заедничкиот состанок се разговараше  за проектите кои ги спроведува општина Шуто Оризари заедно со УНДП Македонија, но и за еден од поголемите проекти со кој  заедно го реализираме е  доградбата на Општинската зграда.   изградба на – РЕСУРСЕН ЦЕНТАР – каде општина ...

Прочитај повеќе »

ПРОЕКТ ЗА ТУТОРСКА ПОДДРШКА НА УЧЕНИЦИ ОД ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА НА ТЕРИТОРИЈА НА ОПШТИНА ШУТО ОРИЗАРИ

НВО Амбрела и Центарот за социјална интеграција и подршка – Македонија (Social Integration & Empowerment Centre’s – Мacedonia) во партнерство со основните училишта на територија на Општина Шуто Оризари и во соработка со локалната самоуправа ја започна имплементацијата на проектот за туторска подршка на ученици од основните училишта. Општина Шуто Оризари, во рамки на овој проект, финансиски подржан од Ромскиот ...

Прочитај повеќе »

СТОП ДИСКРИМИНАЦИЈА : Отворен час по граѓанско образование во О.У. 26 Јули

О.У. 26 Јули во соработка со Бирото за развој на образованието на ден 17.12.2019 година организираше Отворен час по Граѓанско Образование на тема ,, Стоп Дискриминација”. Часот беше организиран со учениците од македонска и албанска наставна програма од деветите одделенија. Учениците подготвиле презентација за поимот што е дискриминација , кои видови на дискриминација постојат, примери од секојдневниот живот како да ...

Прочитај повеќе »

ОТВОРЕНА ЕДУКАТИВНА ПАТЕКА ЗА УЧЕНИЦИ – НОВ МЕТОД ЗА УЧЕЊЕ СПОРЕД МОДЕРНА ТЕХНОЛОГИЈА ВО О.У. БРАЌА РАМИЗ И ХАМИД

Денеска директорот на О.У. Браќа Рамиз и Хамид, Алвин Салимовски ја отвори презентацијата на новата едукативна патека лоцирана во дел од училишниот двор, чија што цел е искористување и озеленување на училишниот простор за рекреативни активности. Едукативните патеки се современ и практичен метод за учење според сите модерните технологии чија што цел е поттикнување на методот – учење преку игра. ...

Прочитај повеќе »

Општина Шуто Оризари одржа координативен состатнок со невладини организации, училишта, институции и донатори на проекти за туторство во основните училишта

Во иницирање на Општина Шуто Оризари, советничката за образование Рамиза Сакип на ден 12.12.2019 година, во О.У. Браќа Рамиз и Хамид, одржа координативна средба во врска со проектите за туторство на ученици кои се спроведуваат во двете основни училишта на територија на општина Шуто Оризари. На средбата присуствуваа претставници од Ромскиот Образовен Фонд (Сенат Мустафов – национален фасцилитатор), претстаници од ...

Прочитај повеќе »

Roma Leadership Academy “NICOLAE GHEORGHE” – Рамиза Сакип, советник за образование учествува на првата ромска академија за лидерство во Варшава, Полска

Рамиза Сакип, советник за образование на Општина Шуто Оризари учествува на првата Roma Leadership Academy која се одржува во период од 04.12.-08.12.2019 година во Варшава, Полска, во организација на OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights. Академијата е дизајнирана со цел да се зајакне знаењето на учесниците за демокрактските институции и заложбите на ОБСЕ во областа на демократско управување. ...

Прочитај повеќе »

Општина Шуто Оризари учествуваше на меѓународна конференција во Варшава за еднаков пристап до квалитетно претшколско образование и грижа на децата Роми и Синти

Советничката за образование на Општина Шуто Оризари Рамиза Сакип, во период од 28-29 Ноември, 2019 година, учествуваше на конференција за промоција на еднаков пристап до квалитетно претшколско образование и грижа на децата Роми и Синти во организација на ODIHR/CPRSI која се одржа во Полска, Варшава. Главна тема на конференцијата беше промоција на еднаков пристап до квалитетно претшколско образование и грижа на ...

Прочитај повеќе »

Нови врати во училниците и реновирање на ѕидовите во О.У. „Браќа Рамиз-Хамид

Општината Шуто Оризари како подржувач на основото училиште О.У.„Браќа Рамиз-Хамид“ започна со реализирање на проектот за Поставување на нови врати во училниците и реновирање на ѕидовите во О.У.„Браќа Рамиз-Хамид“– Шуто Оризари во Септември, 2019 год. и заврши со техничкиот прием на 25 Ноември 2019 година. Проектот беше подржан од УСАИД и Македонскиот Центар за Граѓанско Образование за меѓуетничка интеграција на ...

Прочитај повеќе »