Проекти

СТОП ДИСКРИМИНАЦИЈА : Отворен час по граѓанско образование во О.У. 26 Јули

О.У. 26 Јули во соработка со Бирото за развој на образованието на ден 17.12.2019 година организираше Отворен час по Граѓанско Образование на тема ,, Стоп Дискриминација”. Часот беше организиран со учениците од македонска и албанска наставна програма од деветите одделенија. Учениците подготвиле презентација за поимот што е дискриминација , кои видови на дискриминација постојат, примери од секојдневниот живот како да ...

Прочитај повеќе »

Roma Leadership Academy “NICOLAE GHEORGHE” – Рамиза Сакип, советник за образование учествува на првата ромска академија за лидерство во Варшава, Полска

Рамиза Сакип, советник за образование на Општина Шуто Оризари учествува на првата Roma Leadership Academy која се одржува во период од 04.12.-08.12.2019 година во Варшава, Полска, во организација на OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights. Академијата е дизајнирана со цел да се зајакне знаењето на учесниците за демокрактските институции и заложбите на ОБСЕ во областа на демократско управување. ...

Прочитај повеќе »

Општина Шуто Оризари учествуваше на меѓународна конференција во Варшава за еднаков пристап до квалитетно претшколско образование и грижа на децата Роми и Синти

Советничката за образование на Општина Шуто Оризари Рамиза Сакип, во период од 28-29 Ноември, 2019 година, учествуваше на конференција за промоција на еднаков пристап до квалитетно претшколско образование и грижа на децата Роми и Синти во организација на ODIHR/CPRSI која се одржа во Полска, Варшава. Главна тема на конференцијата беше промоција на еднаков пристап до квалитетно претшколско образование и грижа на ...

Прочитај повеќе »

Нови врати во училниците и реновирање на ѕидовите во О.У. „Браќа Рамиз-Хамид

Општината Шуто Оризари како подржувач на основото училиште О.У.„Браќа Рамиз-Хамид“ започна со реализирање на проектот за Поставување на нови врати во училниците и реновирање на ѕидовите во О.У.„Браќа Рамиз-Хамид“– Шуто Оризари во Септември, 2019 год. и заврши со техничкиот прием на 25 Ноември 2019 година. Проектот беше подржан од УСАИД и Македонскиот Центар за Граѓанско Образование за меѓуетничка интеграција на ...

Прочитај повеќе »