mk_MK mk_MK

ПРОГРАМИ

Усвоени програми од 15 (петнаесетта) седница на советот на Општина Шуто Оризари

Усвоени програми од 15 (петнаесетта) седница на советот на Општина Шуто Оризари: 1. Програма ,,Ф,, Урбано планирање на Општина Шуто Оризари за 2019 година.2. Програма ,,Ј,, за Комунални дејности на Општина Шуто Оризари-Скопје за 2019 година.3. Програма (РА) за заштита на животната средина и природата за 2019 година.4. Програма за активностите на Општина Шуто Оризари во областа на заштитата и ...

Прочитај повеќе »