mk_MK mk_MK

Новости

КОНЕЧЕН ПРЕДЛОГ НА ДУП ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ C.05 И СОГЛАСНОСТ ОД ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

КОНЕЧНИОТ ПРЕДЛОГ НА ДУП ЌЕ БИДЕ СТАВЕН НА ДНЕВЕН РЕД ЗА ДОНЕСУВАЊЕ,НА ПРВАТА НАРЕДНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ШУТО ОРИЗАРИ Конечен предлог на ДУП за Градска четврт С.05 Согласност од МТВ за С.05

Прочитај повеќе »

Отворен повик за панел-дискусија помеѓу кандидатите за пратеници и ромската младина

  Додека се движиме низ енергичната таписерија на демократските процеси, императив е да се осигураме дека гласот на секоја заедница резонира во коридорите на моќта. Во духот на инклузивноста и зајакнувањето, воодушевени сме да објавиме отворен повик за панел-дискусија која има за цел да го премости јазот помеѓу кандидатите Роми за пратеници и динамичната ромска младина. Со изборите на хоризонтот, ...

Прочитај повеќе »

Домот е еднаквост – Локалната лидерска група во Шуто Оризари посветена на подобри услуги за граѓаните

Вториот состанок на Локалната лидерска група во Шуто Оризари ја потврди желбата на граѓаните и општината за развој на новиот Општински ресурсен центар кој треба да ги обезбеди сите услуги на едно место. На состанокот одржан на 20 февруари годинава, во Шуто Оризари, Програмата за работа на ресурсниот центар ја презентираше Лилјана Алчева,Заменик директор за Програма во Хабитат Македонија која ...

Прочитај повеќе »

Потпишување на договор за отварање на ресурсен центар во општина Шуто Оризари

Градоначалникот на општина Шуто Оризари  Курто Дудуш и Постојаниот претставник на  УНДП во Скопје Армен Григорјан потпишаа договор за финансирање на отворањето на првиот Ресурсен центар за повратници и други маргинализирани групи. Центарот, прв од ваков вид во земјата, се формира со цел обезбедување услуги на локално ниво за поефикасна реинтеграција на повратниците во матични земји како и сервисни услуги ...

Прочитај повеќе »

Општина Шуто Оризари на работен состанок со преставничка на канцеларијата на УНДП од Истанбул Амира Вејзагиќ Рамхорст

Општина Шуто Оризари на работен состанок со преставничка на канцеларијата на УНДП од Истанбул Амира Вејзагиќ Рамхорст На заедничкиот состанок се разговараше  за проектите кои ги спроведува општина Шуто Оризари заедно со УНДП Македонија, но и за еден од поголемите проекти со кој  заедно го реализираме е  доградбата на Општинската зграда.   изградба на – РЕСУРСЕН ЦЕНТАР – каде општина ...

Прочитај повеќе »

Соопштение за повторена ЈП и ЈА С08.07

Анкетен лист повторена ЈП И ЈА С.08.07 Известување до надлежни институции ЈА и ЈП С08.07 Соопштение за повторена ЈП и ЈА С08.07 Одлука за Повторена ЈП и ЈА С08.07 Анкетен лист повторена ЈП И ЈА С.08.07 Известување до надлежни институции ЈА и ЈП С08.07 Соопштение за повторена ЈП и ЈА С08.07 Одлука за Повторена ЈП и ЈА С08.07.

Прочитај повеќе »

Решение за одобрување на Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на Г.2-Згради од лесна градежна индустрија на КП 499/6 КО Горно и Долно Оризари во Општина Шуто Оризари

Решение за одобрување на ПП – 466-9

Прочитај повеќе »