Blog Page

Ромски образовни медијатори ќе помагаат за поголеми достигнувања во основното образование

              Четири ромски образовните медијатори при Управата за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците, од денес официјално почнаа со работа во двете основни училишта  О.У „Браќа Рамиз-Хамид„ и „26 Јули“ на територија на Општина Шуто Оризари. Образовните медијатори во континуирана соработка со Советничката за Образование Рамиза Сакип ќе работат ...

Прочитај повеќе »

ЛУПД Д3

Предлог Комисија Предлог програма Решение градоначалник Решение за одобрување на ПП Решение за формирање на стручна комисија ЈН и ЈП Д3 Сопштение за ЈА и ЈП Д3 Стручно мислење            

Прочитај повеќе »

Детален урбанистички план C06 блок C06.08

01. стручно мислење Општ. Шуто Оризари Известување до надлежни институции С06 С06.08 Одлука за спроведување на ЈА и ЈП С06 С06.08 Решение за формирање на стучна комисија С06 С06.08 Соопштение за организирање на ЈА и ЈП С06 С06.08  

Прочитај повеќе »

Спроведена акција за чистење на депонијата помеѓу Визбегово и Шуто Оризари

Градоначалникот Курто Дудуш и Претседателот на Општинскиот Совет Фатима Османовска заедно со граѓаните на општина Шуто Оризари и општина Бутел спроведоа акција за чистење на депонија на граничната линија помеѓу општина Шуто Оризари и општина Бутел. Градоначалникот Курто Дудуш апелираше до сите граѓани совесно да се однесуваат кон исчистените локации и да се заложат заедно за здрава и чиста животна ...

Прочитај повеќе »

Извештај за унапредување на мултикултурализмот, меѓуетничката интеграција и толеранција во училиштата

ИЗВЕШТАЈ На ден 31.1.2019 година во просториите на основното училиште “Браќа Рамиз-Хамид” – Шуто Оризари беше организирана работилница на тема: Изработка на брошури и флаери за уредувањето на нашата околина,холтикултурно уредување на нашата околина, во дворовите на училиштата и околу дворовите. Координатори на работилницата беа: Верица Стоименовски (наставник по македонски јазик) Елена Алулоска (наставник по англиски јазик) . Работилницата ја ...

Прочитај повеќе »

Извештај за унапредување на мултикултурализмот, меѓуетничката интеграција и толеранција во училиштата

Извештаи од реализирани активности за проектот за развој и унапредување на мултикулурализмот, меѓуетничката интеграција и толеранција во основните и средните училишта од страна на МОН. Линк: ИЗВЕШТАЈ1    

Прочитај повеќе »

Расчистување на отпадот во с. Визбегово

Градоначалникот Курто Дудуш во соработка со општина Бутел започнаа со расчистување на дивата депонија во с. Визбегово. Веќе подолго време на подрачјето на с.Визбегово, се случува еколошка катастрофа која емитира непријатна миризба во вечерните и утринските часови. Општина Шуто Оризари, во заеднички општина Бутел ќе работат на расчистување на депонијата со цел обезбедување на чиста и здрава животна средина.   ...

Прочитај повеќе »