mk_MK mk_MK

Author Archives: sutoorizari

Општина Шуто Оризари на работен состанок со преставничка на канцеларијата на УНДП од Истанбул Амира Вејзагиќ Рамхорст

Општина Шуто Оризари на работен состанок со преставничка на канцеларијата на УНДП од Истанбул Амира Вејзагиќ Рамхорст На заедничкиот состанок се разговараше  за проектите кои ги спроведува општина Шуто Оризари заедно со УНДП Македонија, но и за еден од поголемите проекти со кој  заедно го реализираме е  доградбата на Општинската зграда.   изградба на – РЕСУРСЕН ЦЕНТАР – каде општина ...

Прочитај повеќе »

Соопштение за повторена ЈП и ЈА С08.07

Анкетен лист повторена ЈП И ЈА С.08.07 Известување до надлежни институции ЈА и ЈП С08.07 Соопштение за повторена ЈП и ЈА С08.07 Одлука за Повторена ЈП и ЈА С08.07 Анкетен лист повторена ЈП И ЈА С.08.07 Известување до надлежни институции ЈА и ЈП С08.07 Соопштение за повторена ЈП и ЈА С08.07 Одлука за Повторена ЈП и ЈА С08.07.

Прочитај повеќе »

Решение за одобрување на Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на Г.2-Згради од лесна градежна индустрија на КП 499/6 КО Горно и Долно Оризари во Општина Шуто Оризари

Решение за одобрување на ПП – 466-9

Прочитај повеќе »

Во општина Шуто Оризари е основана Локална лидерска група, составена од членови на заедницата

Во рамките на глобалната кампања „Домот е еднаквост“ #HomeEquals на Habitat for Humanity, што на национално ниво ја спроведува Хабитат Македонија, денеска, во општина Шуто Оризари е основана Локална лидерска група, составена од членови на заедницата која ќе работи на предизвиците во домувањето на подрачјето на општината со особен фокус на намалување на нееднаквоста во домувањето, еднаков пристап до вода, ...

Прочитај повеќе »

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВЕН ПОВИК ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ ЈАВНА АНКЕТА И ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕДЛОГ НА НАЦРТ ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГЧ06,Б2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,О. ШУТО ОРИЗАРИ

Анкетен лист С.06 блокови 02-14 Јавни институции С.06 блокови 02-14 Одлука за С.06 блокови 02……014 Соопштение С.06 блок 2-14 (5) Стручна комисија за С06 блокови 02-14 01.ОПШТ ДЕЛ-S

Прочитај повеќе »