Author Archives: sutoorizari

ЈАВЕН ПОВИК за избор на членови на Совет на млади при Општина Шуто Оризари

    За остварување на јавните потреби и јавниот интерес на младите луѓе на територијата на општина Шуто Оризари, согласно Законот за младинско учество и младински политики објавен во Служен весник на РМ бр. 10 од 16.01.2020 година, се објавува ЈАВЕН ПОВИК за избор на членови на Совет на млади при Општина Шуто Оризари. Бројот на членови на младинскиот совет ...

Прочитај повеќе »

ЈАВЕН ПОВИК за формирање Иницијативен одбор за конституирање Локално собрание за млади на Општина Шуто Оризари

    Општина Шуто објавува Јавен повик за формирање на Иницијативен одбор, чија задача е да го конституира Локалното собрание на млади. Ова тело ќе биде составено од пет (5) членови, а во истиот може да членуваат претставници на: младински организации, организации за млади, политички подмладоци, ученички организации, студентски организации и други облици на младинско здружување кои работат и функционираат ...

Прочитај повеќе »

ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

Ве известуваме дека е оваа работна верзија на  ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ и граѓаните ако имаат свои  дополненија и забелешки да се обратат писмено и да ги достават до архивата на Општина Шуто Оризари. SPOENI S04,S05,S07 S07-PLAN NA POVRSHINI ZA GRADENJE SO5-PLAN NA POVRSHINI ZA GRADENJE S04-PLAN NA POVRSHINI ZA GRADENJE

Прочитај повеќе »