mk_MK mk_MK

ИЗВЕСТУВАЊЕ – Општина Шуто Оризари ги известува граѓаните кои живеат на територија на општина Шуто Оризари, дека може да достават Барање за процена на настаната штета од силниот ветар и од обилните врнежи од дожд и град коишто ја зафатија општината Шуто Оризари во попладневните и вечерните часови на 26, односно на 27.06.2024 година.

ИЗВЕСТУВАЊЕ❗️
Општина Шуто Оризари ги известува граѓаните кои живеат на територија на општина Шуто Оризари, дека може да достават Барање за процена на настаната штета од силниот ветар и од обилните врнежи од дожд и град коишто ја зафатија општината Шуто Оризари во попладневните и вечерните часови на 26, односно на 27.06.2024 година.
Во Барањето задолжително да се наведат:
– полно име и презиме на подносителот;
– копија од личната карта на подносителот;
– адреса од личната карта;
– краток опис на настанатата штета;
– телефонски број за контакт со подносителот.
Кон Барањето е пожелно да се приложат:
– слики и евентуално други докази за настанатата штета (фотографии и сл.);
– потврда издадена од Полициското одделение Шуто Оризари за пријавена штета, со напомена дека потврдата може да се приложи кон Барањето и дополнително, откако ќе биде издадена од Полициското одделение.
Рокот за доставување на Барањата за процена на настаната штета е 15 дена сметано од денот на настаната штета, односно сметано од 27.06.2024 година.