mk_MK mk_MK

Известување за повторена Јавна анкета и Јавна презентација за ДУП за Градска четврт С.07 КО Горно и Долно Оризари во Општина Шуто Оризари