mk_MK mk_MK

Реконструкција на улица Гвадалахара

Наскоро започнува реконсрукцијата на улица Гвадалахара како една од поголемите крстосници во општина Шуто Оризари.

Со реконструкцијата на улица Гвадалахара ќе се обезбедат комплетно сите услови за одвивање на градскиот превоз по нови, безбедни главни крстосници во нашата општина.