Реконструкција на улица Гвадалахара

Наскоро започнува реконсрукцијата на улица Гвадалахара како една од поголемите крстосници во општина Шуто Оризари.

Со реконструкцијата на улица Гвадалахара ќе се обезбедат комплетно сите услови за одвивање на градскиот превоз по нови, безбедни главни крстосници во нашата општина.