mk_MK mk_MK

Хабитат Македонија ја започнува кампањата „Домот е еднаквост“ за поддршка на луѓето кои живеат во неформални населби

Home Equals_Soopstenie_16.05.2023