mk_MK mk_MK

ЈАВЕН ПОВИК за формирање Иницијативен одбор за конституирање Локално собрание за млади на Општина Шуто Оризари

 

 

Општина Шуто објавува Јавен повик за формирање на Иницијативен одбор, чија задача е да го конституира Локалното собрание на млади.

Ова тело ќе биде составено од пет (5) членови, а во истиот може да членуваат претставници на: младински организации, организации за млади, политички подмладоци, ученички организации, студентски организации и други облици на младинско здружување кои работат и функционираат на територија на општината.

Предложените лица треба да се жители на Општина Шуто Оризари, на возраст од 15 до 29 години.

Јавниот повик е достапен на следниот линк

Начин на пријавување:

Пријава за номинација

Мејл: shutoorizarilocalyouthcouncil@gmail.com и
кај службеникот за млади Орнела Гани: nela.gani97@gmail.com

Рок за пријавување: 16 Јануари 2023 година