mk_MK mk_MK

ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

Ве известуваме дека е оваа работна верзија на  ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ и граѓаните ако имаат свои  дополненија и забелешки да се обратат писмено и да ги достават до архивата на Општина Шуто Оризари.

SPOENI S04,S05,S07

S07-PLAN NA POVRSHINI ZA GRADENJE

SO5-PLAN NA POVRSHINI ZA GRADENJE

S04-PLAN NA POVRSHINI ZA GRADENJE