ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 01/2021 ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА РАБОТНИ МЕСТА СО УНАПРЕДУВАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ ВО ОПШТИНА ШУТО ОРИЗАРИ

Се објавува интерен оглас за унапредување на 1 (еден) административен службеник

ПРИЈАВА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ

 

interen