Соопштение за повторена јавна презентација и јавна анкета по предлог Детален Урбанистички План

 

 

 

 

Почитувани,

Се известуваат физичките и правните лица од опфатот на Детален Урбанистички План – Градска четврт С06 блок С06.08 дека е донесена следната одлука:
Повторената јавна презентација ќе се одржи во просториите на Општина Шуто Оризари во салата за состаноци на ден 05.04.2021 во 10:00 часот.

Повеќе детали во приложениот документ:

Сопштение за ЈА и ЈП за С06.08