Решение за назначување на овластено лице за прием на пријави од укажувачи се назначува лицето Ерхан Фејзов; email: erhan.fejzov@sutoorizari@gov.mk

Почитувани,

Во прилог можете да го разгледате решението за назначување на овластено лице за прием на пријави од укажувачи.

Лицe назначено за истото е Ерхан Фејзов, мејл: erhan.fejzov@sutoorizari@gov.mk

Решение за назначување на овластено лице за прием на пријави од укажувачи