ЈАВЕН ОГЛАС за невработени лица корисници на гарантирана минимална помош (ГПМ) – Обуки за побарувани занимања – ИПА

 

Агенцијата за вработување го спроведува ИПА проектот „Активација на ранливи групи на пазарот на трудот“, финансиран од ИПА средства согласно Договор за грант.

Во рамки на проектот, а согласно Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2020г. се реализираат неколку мерки наменети за ранлива категорија на лица.

За таа цел Агенцијата објави Јавен повик на 08.10.2020г. за невработени лица – ГМП корисници, кои се заинтересирани да учествуваат во мерката.

Огласот е активен од 08.10 – 22.10.2020г. и е наменет за невработени лица – корисници на гарантирана минимална помош (ГМП).  Јавен оглас за мерката „Обуки за побарувани занимања” за активација на корисниците на гарантирана минимална помош на пазарот на трудот

Во прилог е повикот: