Заштитни средства за општината Шуто Оризари

 

 

Денеска оптшина Шуто Оризари е помогната за заштита и спречување од COVID 19 со 900 заштитни маски, Dezintal (Дизентал) 24 парчиња од 950 ml и дезинфекциско средство за раце 36 парчиња од 500 ml. Помошта е добиена проектот “Preparation action for IPA 2020 Municipal Support Programme in North Macedonia” финансиски поддржан од ЕУ, а спроведен од Business and Strategies in Europe S.A.