Соопштение за повторена јавна презентација и јавна анкета

 

 

Прочитајте го соопштението за повторената јавна презентација и јавна анкета по детален урбанистички план за градска четврт С08 блок 04 – Општина Шуто Оризари:

Сопштение за Повторена ЈА и ЈП С08.04