Општина Шуто Оризари со својот наставен кадар учествува на програмата ТВ УЧИЛНИЦА при Македонската Радио Телевизија – МРТ

 

Во текот на оваа недела од 18 – 22 Мај 2020 година, двете основни училиштата од нашата општина О.У„Браќа Рамиз-Хамид“и О.У„26 Јули“ се дел од програмата ТВ УЧИЛНИЦА на Македонската Радио Телевизија – МРТ.

Од понеделник до петок наставниот кадар од О.У „Браќа Рамиз-Хамид“  во емисијата ТВ УЧИЛНИЦА  ќе ги оддржува часовите од одделенската и предметната настава на македонски наставен јазик на каналот  МРТ1.

Од понеделник до петок наставниот кадар од О.У„26 Јули“во емисијата ТВ УЧИЛНИЦА ќе ги оддржува часовите од одделенската и предметната наства на албански наставен јазик на каналот МРТ2.

Распоредот на часовите од двете основни училишта: