Завршен настан – “Чиста Енергија за чист воздух”

 

Чиста животна средина е неопходна за секој од нас и од исклучителна важност за нашата иднина”.
Градоначалникот Курто Дудуш Општина Шуто Оризари денеска присуствува на завршниот настан на проектот “Чиста енергија за чист воздух”, финансиски поддржан од Владата на Република Северна Македонија, спроведуван од CeProSARD. Општина Шуто Оризари во рамките на овој проект е партнер заедно со Општините Бутел и Ѓорче Петров. Во рамките на овој проект општината учествуваше во рамките на проектните активности со експертски наоди во поглед на состојби, предизивици и перспективи за решавање на проблемите со аерозагадувањето во Скопскиот Плански регион. Во рамките на проектот засебно место земаа учениците на Средното Училиште „Шаип Јусуф“ – Скопје. Во рамките на завршниот настан, Општина Шуто Оризари даде посебен осврт на значењето на оваа тема за секојдневното живеење на месното население на Шуто Оризари. Во прилог може да го прочитате наодот и информациите на нашата општина.

 

Наод:

Завршен настан на проектот – Чиста енергија за чист воздух