mk_MK mk_MK

Советот на млади од Општина Шуто Оризари во соработка со НВО секторот и млади Роми (видео)

 

Советот на млади при Општина Шуто Оризари во соработка со НВО-ите, како и млади интелектуалци и професионалци Роми учествуваат во подигање на свеста за важноста од останувањето дома за време на пандемијата од Коронавирусот COVID-19 !
Младите Роми ги даваат своите совети и препораки околу овој кризен период.
Видеото можете да го погледнете на следниов линк: