Поделени две илјади маски во интерес на граѓаните од Општина Шуто Оризари

Денеска, во интерес на здравјето на граѓаните,
беа поделени 2,000 заштитни маски во Општина Шуто Оризари.