Започна акционен план за дезинфекција на затворени и јавни површини на територија на општина Шуто Оризари

Денeска по спроведената набавка на потребниот дезинфекционен материјал,започна со реализација акциониот план за дезинфекција на затворени и јавни површини на територија на општина Шуто Оризари.
Направена е дезинфекција на 25 објекти од кои: – 7 мали објекти – 18 големи објекти (вклучувајќи ја поликлиника Шуто Оризари и една приватна здравствена установа).

Акцијата продолжува во текот на овој месец континуирано.
Здравјето пред се!