mk_MK mk_MK

СООПШТЕНИЕ ДО ГРАЃАНИ: Помош при остварување односно обнова (продолжување) на Право на родителски додаток – Трето дете

Помош при остварување односно обнова (продолжување) на
на родителски додаток – Трето дете

Почитувани граѓани,

Ве информираме дека вработени во Центарот за правно зајакнување при општина Шуто Оризари во соработка со Центарот за социјална работа при општина Шуто Оризари ќе бидат на располагање со информации и дирекна помош со пополнување на формуларите за апликација/обнова на сите граѓани кои го користат правото Додаток за трето дете после 20.01.2020.

Приемот ќе се врши секој ден од 10:00-13:00 часот во просториите на општина Шуто Оризари (Центар за правно зајакнување).