ОПШТИНА ШУТО ОРИЗАРИ УЧЕСТВУВА НА ОБУКА ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ

Согласно планот за обуки на ЗЕЛС (Заедница на единиците на локалната самоуправа на Република Северна Македонија) – изготвен документ согласно потребите на општините, од областа на локален економски развој, денеска во ЗЕЛС тренинг центарот, беше имплементирана обука за стратешко планирање наменета за локални самоуправи.

Претставник на обуката од Општина Шуто Оризари беше раководителот на одделението за локален економски развој  – Срџан Амет.

Обуката за стратешко планирање како важен процес за успех и развој на локалните самоуправи имаше за цел да обезбеди инструмент за јасно дефинирање на приоритети и цели во насока на подобрување на системот на функционирање на општините и насочување на истиот кон решавање на клучни прашања во интерес на граѓаните.