mk_MK mk_MK

Повторна Јавна Анкета и Соопштение за весници

ПОВТОРНА ЈАВНА АНКЕТА по предлог Детален урбанистички план

Врз основа на Законот за просторно и урбанистичко планирање, Општина Шуто Оризари-Скопје организира ПОВТОРНА ЈАВНА АНКЕТА по предлог Детален урбанистички план.

Анкетен лист

Сопштение за весници