mk_MK mk_MK

Поставување на нови врати во училниците и реновирање на ѕидови во О.У. Браќа Рамиз и Хамид

Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД) со соработка со Општина Шуто Оризари и основното училиште ,,Браќа Рамиз и Хамид” изведуваат – ,, Поставување на нови врати во училниците и реновирање на ѕидовите”.

УСАИД учествува со вкупен буџет од 1.330.300 денари, а учеството на локалната заедницата е во износ од 4.249.200 денари.

Изведувач на оваа активност е АНОЛ-ИМПЕКС, Скопје и предвиден рок на завршување е 20 јануари 2020 година.