СООПШТЕНИЕ

Повторна јавна презентација и јавна анкета по предлог детален урбанистички план Градска четврт C 0.6, Oпштина Шуто Оризари, плански период 2018-2022 (линк до целосното соопштение): Соопштение С06.01