СООПШТЕНИЕ ЗА ФРЛАЊЕ НА ОРГАНСКИ ОТПАД

Општина Шуто Оризари-Komuna Šuto Orizari-Komuna Shuto Orizari
Република Северна Македонија-Republika Utarali Makedonija-Republika e Maqedonisë së Veriut

СООПШТЕНИЕ

ВО ПРЕСРЕТ НА ВЕРСКИОТ ПРАЗНИК КУРБАН БАЈРАМ ИМ СЕ СООПШТУВА НА ЖИТЕЛИТЕ НА ОПШТИНА ШУТО ОРИЗАРИ ДЕКА НА ДЕН 10.08.2019 ГОДИНА (САБОТА) ВО 17:00 ЧАСОТ ЌЕ БИДАТ ПОСТАВЕНИ СПЕЦИЈАЛНИ САДОВИ СО НАМЕНА ЗА ФРЛАЊЕ НА ОРГАНСКИ ОТПАД (ОТПАД ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО) НА ДВЕ ЛОКАЦИИ:

-АВТОБУСКА СТАНИЦА ПОСЛЕДНА 19
-ВО БЛИЗИНА НА ЖИТО ЛУКС

СПЕЦИЈАЛНИТЕ САДОВИ СО НАМЕНА ЗА ОДЛАГАЊЕ НА ОТПАД ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЌЕ БИДАТ ДОСТАПНИ ЗА КОРИСТЕЊЕ ДО 11.08.2019 (НЕДЕЛА).