Јавен повик за основачко собрание за создавање на локален совет на млади во Општина Шуто Оризари

На следниот линк може да го прочитате целиосниот оглас за основачко собрание за создавање на локален совет на млади во Општина Шуто Оризари:

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЧЛЕНОВИ НА ОСНОВАЧКО СОБРАНИЕ ЗА СОЗДАВАЊЕ НА ЛОКАЛЕН СОВЕТ НА МЛАДИ ВО ОПШТИНА ШУТО ОРИЗАРИ

На следниот линк може да пристапите до пријавата за делегат во основачко собрание на локален совет на млади :

Пријава за делегат