Свечена Седница по повод 8ми Април – Меѓународниот Ден на Ромите

Советот на Општина Шуто Оризари одржа свечена седница по повод на Меѓународниот ден на Ромите.

На седницата хорот на О.У. Браќа Рамиз и Хамид имаше музичка изведба.

Претседателот на Општинскиот Совет Фатима Османовска испрати честитка по повод на празникот 8ми април.

 

Today the Council of the Municipality of Suto Orizari held a solemn session on the occasion of the International Roma Day.

At the session the students choir of the elementary school  Brakja Ramiz and Hamid had a musical performance.

The President of the Municipal Council Fatima Osmanovska sent a congratulatory message on the occasion of April 8th.