mk_MK mk_MK

Детален урбанистички план C06 блок C 06.01

Детален урбанистички план C06 блок C 06.01

Потребните документи можете да ги симнете на следниве линкови:

Извештај од комисија

Извештај од стручно мислење ДУП

Решение за комисија согласно член 35

Соопштение јавна презентација