Акција за расчистување на отпадот во с. Визбегово

 

Градоначалникот Курто Дудуш во соработка со општина Бутел започнаа со расчистување на дивата депонија во с. Визбегово.

Веќе подолго време на подрачјето на с.Визбегово, се случува еколошка катастрофа која емитира непријатна миризба во вечерните и утринските часови.

Општина Шуто Оризари, во заеднички општина Бутел ќе работат на расчистување на депонијата со цел обезбедување на чиста и здрава животна средина.