Општина Шуто Оризари со донација во спортска опрема за Б.К. ,,Ternipe”

Во рамки на континуирана соработка и поддршка на спортот во Шуто Оризари, општината донираше спортска опрема на Боксерскиот Клуб ,, Ternipe”.

Со оваа донација се надмина проблемот со недостиг на опрема за спортски вештини потребна за континуирано усовршување.

Општина Шуто Оризари во изминатиот период покрај опрема, додели и плакети за особен придонес во спортот на свечена седница на Советот.

Општината ќе продолжи со поддршка на ваквите клубови со цел развој, поддршка и промоција на спортот.

Претставникот на Б.К. ,,Ternipe”, се заблагодари за донираната опрема и истакна дека Oпштина Шуто Оризари е пример за тоа како треба да се одвива соработката со една локална самоуправа.

 

Within the framework of continuous cooperation and support of the sport, the Municipality of Shuto Orizari has donated sports equipment to the Roma Boxing Club “Ternipe”.

This donation has overcome the problem with lack of equipment necessary for continuous improvement of the necessary sport skills.

In the past period, the Municipality of Shuto Orizari, besides equipment, awarded this Roma Boxing Club with plaquette for special contribution in sport at the solemn session of the Council.

The municipality will continue this kind of support in order to develop, support and promote the sport among the Roma in the Municipality of Shuto Orizari.

The representative of B.K. “Ternipe” has expressed his gratitude for the donated equipment and he pointed out that the Municipality of Shuto Orizari is an example of how the cooperation with a local self-government should looks like.