mk_MK mk_MK

Буџет за 2019 на општина Шуто Оризари

Документите за буџет 2019 може да ги симнете на следните линкови:

Фискална сметка 2019

Биланс на расходи

Биланс на расходи_ставка 2

Биланс на расходи ставкa_3

Биланс на расходи ставка_4

Функционални расходи

Посебен дел