Видео: Традиционална манифестација ,, Ромски бал”

Денеска Претседателот на Општинскиот Совет Фатима Османовска и Санела Емин како дел од организацискиот и логистичкиот тим на традиционалната манифестација Ромски Бал ја промовирале целта, историјата и важноста на Ромскиот Бал.

На 12 јануари 2019 година, со почеток од 19 : оо часот, во ВИП Арена на СЦ ,, Борис Трајковски”, Општина Шуто Оризари ќе организира традиционален настан ,, Ромски Бал”.

Членови во логистичкиот тим за организација на традиционалниот настан Ромски Бал се :
-Санела Емин (задолжена за резервации во Македонија)
-Сејдо Куртишов (задолжен за резервации во Белгија)
-Luis Breezy (задолжен за резервации во Германија)

Резервации за традиционалниот настан Ромски Бал можете да направите на следниве телефонски броеви:
За жители на Р. Македонија : 077/891-891
За жители на Белгија : 0489280276
За жители на Германија : 017643665951

Проследете го интервјуто на Фатима Османовска и Санелa Емил во врска со организацијата на овој настан: