И З В Е С Т У В А Њ Е

Општина Шуто Оризари известува дека членови во логистичкиот тим за организација на традиционалниот настан Ромски Бал се :

-Санела Емин (задолжена за резервации во Македонија)
-Сејдо Куртишов (задолжен за резервации во Белгија)
-Luis Breezy (задолжен за резервации во Германија)

Резервации за традиционалниот настан Ромски Бал можете да направите на следниве телефонски броеви:

За жители на Р. Македонија : 077/891-891
За жители на Белгија : 0489280276
За жители на Германија : 017643665951