ИЗВЕСТУВАЊЕ во врска донесување на Детален урбанистички план

На следниот линк можете да го погледнете известувањето ::линк::