World Cleanup – Macedonia – Let’s Do It

На 15 септември 2018 година, милиони волонтери во 150 земји ќе се обединат за да го исчистат светот во еден ден. Овие земји ќе бидат исчистени од расфрлениот отпад како дел од најголемата граѓанска акција во историјата на човештвото.

Преземете ја апликацијата и почнете да мапирате! www.worldcleanupday.org/get-the-app Побарајте места со многу расфрлано ѓубре во вашето соседство или во природата околу и обележете ја нивната локација на едноставната апликација за мапирање. Повеќе информации можете да најдете на нашата веб-страна www.gogreen.mk и на официјалниот Facebook настан: www.facebook.com/events/237563796988457 ”

 

Recorded and edited: Team Go-Green Thank you for participation to: Go-Green volunteers Go Green is an environmental youth organization focusing on youth eco-activism, environmental (climate change) education, green economy and green jobs.

Its mission is to develop and promote values for sustainable development and enable education and practical solutions for environmental protection. Follow us on social media, or check our website: Facebook: https://www.facebook.com/gogreenbidiz… If you want to become a member of Go Green write to info@bidizelen.org Check our website: www.gogreen.mk Check our podcast: http://preview.tinyurl.com/ybjl3v3n

 ЛИНК : World Cleanup – Macedonia Let’s Do It