mk_MK mk_MK

Интерен оглас за унапредување на административни службеници во Општина Шуто Оризари

Се распишува интерен оглас за унапредување на административни службеници за следното работно место:
1. УПР01 01 В01 000 – Советник за планирање на економскиот развој – 1 извршител.

Целосн оглас — линк тука
Образец за пријава — линк тука.